DÜNYA SÜT GÜNÜ KUTLU OLSUN

DÜNYA SÜT GÜNÜ KUTLU OLSUN

21 Mayıs Dünya Süt Günü Kutlu Olsun

1956 yılında, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) aldığı kararla yılda bir gün, 'Dünya Süt Günü' olarak kutlanıyor. Ülkemizde ise her yıl 21-27 Mayıs Süt haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

İnsan yaşamında temel tüketim maddesi olan süt ve süt ürünleri tüketimi dengeli ve yeterli beslenme için hayati öneme sahiptir. Süt insan yaşamı için büyük önem arz eden hayvansal protein, yağ, laktoz, vitamin ve mineralleri içeren eşsiz bir besin maddesidir. Sütün besin değeri oldukça yüksektir. Bu özelliklerinden dolayı vücut fonksiyonlarını düzenleyen, vücut gelişimini sağlayan, kemik ve diş oluşumunda ve sağlığında önemli yeri olan besin maddesidir Sütün bileşiminde 85 dolayında farklı besin öğesi bulunduğundan besin değeri ve içeriğindeki besin değerleri bakımından oldukça zengin bir temel tüketim maddesidir. Süt, kemik gelişimi ve vücut şeklinin oluşması açısından önemli bir yapı taşı olan kalsiyumun ana kaynağıdır. İnsanın özellikle de çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi açıdan çok büyük öneme sahiptir.

Süt hem beslenme hem de bir üretim sektörü olarak ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Süt ve süt ürünleri üretimi ülke ekonomisinde tarım, hayvancılık ve imalat sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde üretimin devamlılığı açısından gerek süt üretiminin gerekse süt ve süt ürünleri imalat sanayinin desteklenmesi kaçınılmazdır. Dolaysıyla yıllardır sektörün gelişmesi için Devlet tarafından destekleme politikaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, 1977 yılından beridir sektörün gelişimine, sütün gıda güvenliği şartlarına bağlı olarak üretilip, denetlenmesine ve sofraya ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerde görev almaktadır.  SÜTEK gerek sütün çiftliklerden toplanması gerekli analizlerin yapılması ve imalat sanayiye ulaşması, gerekse sektörün paydaşları olan üreticilerin, imalatçılarla ve Devletle olan ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl dünyayı sarsan COVID-19 salgını nedeniyle ülkemiz de salgından olumsuz yönde etkilenmiştir. Alınan tedbirlerle okullar ve birçok iş yeri yaklaşık 2 ay kapalı kalmıştır. Okulların açılmaması ve toplu etkinliklerin yapılamaması sebebiyle her yıl ülke genelinde çocuklara ve toplumun geneline süt tüketiminin öneminin vurgulanması amacıyla yapılan etkinlikler yapılamamış ve çocuklara süt ve süt ürünleri dağıtılamamıştır.

SÜTEK olarak, süt sektörünün tüm emekçilerini saygıyla selamlar, 21 Mayıs Dünya Süt Günü ve takip eden süt haftasını bu yıl yaşanan COVID-19 Salgınının gölgesinde kutlarız.  Sağlıklı nesillerin yetişmesi için süt ve süt ürünleri tüketiminin önemine bir kez daha dikkat çekeriz.